Sostenibilitat

L’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, es va aprovar el 25 de setembre de 2015. Aquest acord neix amb l’objectiu d’estimular l’acció en 5 grans àrees conegudes com les cinc 'P': persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat.

L’Hotel Llevant es compromet a planificar la seva activitat i desenvolupament empresarial d’acord amb els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i a treballar per a fer-ne difusió.

Tenint com a guia els 17 Objectius i les 169 fites establertes, hem començat a caminar:

14. Vida Submarina. Suport a l'Associació Cetàcea

Mitjançant donatius econòmics per col·laborar en el desenvolupament de diferents projectes i cedint l’espai per esdeveniments.

12. Consum i producció responsables. Compromís amb els nostres productors locals

Creiem fermament en la importància de la creació d’una xarxa de proveïdors amb objectius comuns i que posin en valor el producte i el territori.

4-5-8. Orientats a les persones. Clients interns i externs.

El sector serveis està format per i orientat a les persones, i són la nostra prioritat